Thị trường

* Người tiêu dùng:

       – Con giống

       – Thịt lẽ

      – Dùng đám tiệc và cúng kiến

* Hệ thống quán và nhà hàng

* Đưa thịt mãng vào hệ thống siêu thị và shop thịt sạch

* Cung cấp giống cho các trang trại và nông trường

* Cung cấp sản phẩm cho các thương buôn ở các tỉnh và thành phố trên cả nước.

 

Share Button