Nuôi tại gia

Chăn nuôi hộ cá thể (Bán giống cho bà con)

5e6d6ab7c8d07d79e5402f6d191c0f04 Hung_DK (1)

Nuoiheorung

Nuôi trại nhỏ (Bán giống và hỗ trợ kỹ thuật cho bà con)

17_7_1331633554_64_13032012tcq15111342404 CHON_anh-anh-linh-2 trang-trai-nuoi-heo-600x450

 

 

Share Button