Nuôi liên kết

– Mỏi người bỏ ra một ít để hợp tác, vốn và nhân sự với Công ty theo tỷ lệ phần đầu tư

– Công ty cung cấp giống và đầu tư kỹ thuật

– Chia lợi nhuận cho cổ đông theo tỷ lệ phần đầu tư

– Các cổ đông trả cho công ty 20% lợi nhuận vì đường ra điều hành (Trừ hết chi phí rồi)

Một vài hình ảnh heo rừng của trang trại

IMG20140912133642 (Copy) IMG20150205170107 (Copy) IMG20150205170804 (Copy) IMG20150206122828 (Copy) IMG20150211112659 (Copy) IMG20150428173450 (Copy) IMG20150428173800 (Copy) IMG20150517125625 (Copy) IMG20150517135335 (Copy) IMG20150517161944 (Copy)

Share Button