Nuôi gia công

-> Đưa con giống cho bà con 

-> Hộ Giám sát kỹ thuật

-> Lợi nhuận trừ đi chi phí chia 60% cho bà con

sodoloinhuan (Copy)

Share Button