Nuôi dịch vụ

– Giúp các trại của công ty không bị phá sản khi gặp sự cố.

– Đưa kỹ thuật xuống giám định rồi hỗ trợ.

– Lợi nhuận được chia tuỳ theo mức hỗ trợ mà đưa ra phần trăm lợi nhuận sao.

2464839nghean_tindiaphuong03doanh-nghiep-quy-hop

Trang trại heo rừng

Share Button