(MÔ HÌNH HỘ NUÔI) XUẤT HEO CỦA HỘ NUÔI LIÊN KẾT VỚI CÔNG TY TẠI TỈNH SÓC TRĂNG

(HEO RỪNG PHAN DINH) Đợt xuất heo lần thứ ba trong năm 2019 của hộ nuôi tại tỉnh Sóc Trăng. Vốn là thợ kim hoàng nhưng có niềm đam mê với việc chăn nuôi, anh đã tìm hiểu về mô hình nuôi heo rừng và quyết định đầu tư. Qua 2 năm thực hiện mô hình, đều đặt mỗi 3 tháng, hộ nuôi sẽ có đợt xuất heo cho công ty, trung bình mỗi đợt xuất heo có trọng lượng khoảng 900 kg đến 1 tấn heo hơi.

Share Button