(MÔ HÌNH HỘ NUÔI) BÀN GIAO HEO GIỐNG CHO HỘ NUÔI TẠI TỈNH LONG AN

Heo giống sinh sản gồm 3 con nái và 1 con đực được bàn giao một hộ nuôi tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Dự kiến, đến tháng 1/2020 sẽ có lứa heo đầu tiên xuất cho hộ nuôi này…

Share Button